عرض تسلیت به خانواده سید منصور حسینی

خانواده بزرگوار آقای سید منصور حسینی 

مصیبت وارده درگذشت جناب آقای سید  منصور حسینی را به خانواده آن بزرگوار خصوصا برادر ارجمندشان خادم و تعزیه خوان عاشورای حسینی آقای سید محبوب حسینی و خانواده بزرگ حسینی ریوندی مردم  ولایت مدار روستای ریوند تسلیت عرض نموده غفران الهی برای ان مرحوم و صبر برای بازماندگان خواستاریم. 

ریوندی های مقیم تهران 

/ 0 نظر / 27 بازدید