جلسات هفتگی هیئت

بدلیل اعتراض بعضی از اعضای محترم هیئت مبنی بر محروم شدن از جلسات خانگی که در گسترش فرهنگ قرآنی در بین خانواده ها کمک می کرد. ژس از برگزاری جلسه تصمیم برآن شد که  تکیه از منزل حاج آقا شمس آبادی جمع و از این به بعد جلسات در منازل برگزار گردد .

/ 0 نظر / 6 بازدید