آغازرواق بندی اطراف امامزاده علی اصغر ریوند

آغازرواق بندی اطراف امامزاده
شناژ بندی رواق  دورتادور حرم مطهر امامزاده علی اصغر ازابتدای تابستان شروع شده وهم اکنون نیز ادامه دارد،مرحله نخست فقط عملیات شناژ بندی وسپس تکمیل رواقها که انشاا...باهمت اداره اوقاف وخیرین وزائرین عزیز انجام خواهدشد.

آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکسهمچنین ایستگاه صلواتی دائمی درورودی امامزاده از20مردادراه اندازی شد.

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

/ 0 نظر / 33 بازدید