اسامی کسانی که برای خرید حسینیه کمک کرده اند(3)

اسامی کسانی که برای خرید حسینیه کمک کرده اند(3) سری سوم تا 23/5/93

محمد بیقشی  3000000 تومان

حاج اسماعیل چایی 300000 جمعا تاکنون 1000000

خانواده شادروان حاج اسماعیل حلوانی 500000

هادی مراد حسن عباس 50000

حاج اکبر حاج صفرعلی  500000

/ 0 نظر / 23 بازدید