دریافت کمک های مردمی برای حسینیه (سری4)

1- حاج مسلم ریوندی (تقی) 3000000 تومان

2- حاج اکبر شمشیری 1000000 تومان

3- حمید نامنی 1000000 تومان

4- علی ابولقاسم 300000 تومان

5- حسین صفر 200000 تومان

6- حسن ریوندی (صفرعلی) 200000 تومان

7- علیرضا حسن قاسم 200000 تومان

8- احمد ابولقاسم 100000 تومان

9- مهدی عباس قاسم 100000 تومان

10- حاج حسین الله وردی 100000 تومان

/ 0 نظر / 21 بازدید