راهپیمایی 22 بهمن ریوند

راه پیمایی باشکوه 22بهمن همزمان باسراسرکشوردرریوندمرکزبخش باشتین باشکوه خاصی باشرکت تمام اقشارروستاهای بخش باشتین ،مسؤولین ادارات ؛فرهنگیان ودانش آموزان برای اولین باربرگزارشد.سخنران این مراسم جناب سرهنگ شم آبادی جانشین فرماندهی سپاه سبزواربود.

عکس های راهپیمایی

/ 0 نظر / 22 بازدید