جلسه هیئت در محل حسینیه

جلسه این هفته هیئت 5 شنبه مورخه  93/06/10 در محل حسینیه خریداری شده هیئت ریوندی ها واقع در شمیران نو خیابان شهید ریوندی  را س ساعت 20 برگزار می گردد . از برادران و خواهران گرامی استدعا دارد در این جلسه حضور داشته باشند .

/ 0 نظر / 18 بازدید