کمک مالی برای خرید حسینیه

از کلیه عزیزان هیئتی و محبین اهل بیت که قصد کمک مالی برای خرید حسینیه را دارند تقاضا می شود کمک های خود را به حساب هیئت واریز فرمایند .

شماره حساب سیبا در بانک پاسارگاد         3148000113636341

    شماره کارت شتابی در بانک پاسارگاد  5022291026906113

/ 0 نظر / 23 بازدید