لیست جدید کمک های خریدحسینیه تاتاریخ 26/6/93

با سلام وضمن تشکرازعزیزانی که برای خرید حسینیه کمک میکنندازان دسته عزیزانی که بدلیل مشغله کاری اینجانب اسامی انان باتاخیر درسایت ثبت می گرددعزخواهی کرده ازخداوندتوفیق همه بزرگواران راخواستارم ضمنا تقاضا دارم هرگونه اشتباه ویااسامی ثبت نشده رااعلام فرمایند با تشکر

آقایان :سعید حاجی عسگر500000 ت رضا حاج اکبر(شمشیری)1000000ت خانم بیات (مادرهمسررضاحاج اکبر شمشیری)500000 ت حاج حبیب استاد تقی 1500000ت حسین ک رجب 800000ت همسر حسین کرجب ربع سکه زهراعبدل150000ت مجیدداماداکبرحلوانی 100000ت علی عباس حلوانی 100000ت رضا محمد متی100000ت اسماعیل محمد ک قربان 50000ت محمد بند رومی 50000ت خانم نامنی (مادرزن آقا حشمت )50000ت رضا اسماعیل حلوانی 200000 تشیخ امیر 100000ت عباس خدیجه 100000ت حسین اصغرذبیح ا... 500000ت حاج حسین ساروقی 500000ت امیرحاج حسین ساروقی500000ت حسن بیقشی 500000 ت حاج قربان باشتنی 500000(جمعا 1500000ت) زن اقا جواد 100000ت(جمعا300000ت) متفرقه خانم ها 25000ت محمد ریوندی 150000ت اکبر کریم 200000ت همسر علی فرنیا طلاهدیه(420000ت) زهرای خان محمد طلای قرضی (1450000)ت همسرمجیدفشتنقی 650000قرضی

قرضی خانم بدون نام 500000ت قرضی خانم بدون نام 450000ت خواستند ذکر نشود

/ 0 نظر / 19 بازدید