ارائه طرح توسط بانوان بزرگوار جهت تامین هزینه باقیمانده خرید حسینیه

طلای شما هم رینت دنیا وهم زینت اخرت شما میشود

راین طرح که توسط جمعی ازخانمهای هیئتی خادمه حضرت زینب (س)ارائه گردیدخانمهای محترم طلاهای خودرابه عنوان امانت به هیئت می سپارندهیئت طلاهای یاد شده رابفروش رسانده بدهی ازبابت خرید حسینیه را پرداخت نموده و درزمان مقتضی احتمالا 3 تا 6ماه معادل طلای واگذارشده راخریداری نموده وبه کسی که امانت داده عودت می دهد

وبرای شروع یکی ازخانمها که اجازه ندادند نامشان ذکر گردد معادل 4 میلیون طلای خودرابه این امر اختصاص دادند.

خداوند از همه خانمهای محترم بخصوص این خانم بزرگوارقبول فرماید

/ 0 نظر / 19 بازدید