جلسه این هفته هیئت عاشقان و عزاداران حسینی

جلسه این هفته هیئت عاشقان و عزاداران حسینی ریوندی های تهران در تاریخ 11/03/91ساعت 30/20در منزل برادر ارجمند حاج حسین ریوندی (اله وردی) به آدرس خیابان گل سرخ پلاک 34 برگزار می گردد

/ 0 نظر / 4 بازدید