فوری مهم خیلی مهم مهم فوری

جلسه مهم بررسی مشکلات خرید حسینیه ریوندی های تهران در
روز جمعه مورخه  5/24 ساعت  10 صبح در
مسجد ثامن الحجج شمیران نو روبرو ی پارک برگزار می گردد.
ازعموم همشهریان عزیز تقاضا می شوددراین جلسه شرکت فرمایند ضمنا لطف فرموده به 10 نفر از فامیل هم زنگ بزنیدکه آنها هم تشریف بیاورند از لطف و همکاری شما عزیزان سپاسگزاریم

هیئت ریوندی های  تهران

/ 0 نظر / 21 بازدید