جلسه این هفته هیئت عاشقان و عزاداران حسینی

جلسه این هفته هیئت عاشقان و عزاداران حسینی ریوندی های تهران منزل مرحوم شادروان حاج اسماعیل حلوانی واقع در شمیران نو خیابان شهید حسین ریوندی (شقایق ) برگزار می گردد. ضمن ادای احترام به این پیرغلام هیئت ریوندی ها از عموم برادران و خواهران تقاضا می شود در این جلسه شرکت فرمایند .  

/ 0 نظر / 5 بازدید