تقدیر و تشکر از فرزندان و خانواده های معظم شهدا

در جریان خرید حسینیه ریوندی ها همسران و فرزندان شهیدان بزرگوار روستای ریوند نقش اساسی و مهمی داشتند که جا ی بسی تقدیر و تشکر ویژه دارد . هرچند این بزرگواران راضی به اعلام اسامی شان شاید نباشند ولی وظیفه هیئت می باشد که از این بزرگواران تقدیر نماید .

1- خانواده محترم شهید حسین ریوندی                                                            همسر شهید مبلغ یک میلیون تومان نقدا پرداخت نمودند                                           دختر شهید نیز مبلغ 10 میلیون تومان از فروش طلابعنوان ودیعه به هیئت پرداخت نمودند

2- خانواده شهید تاج آبادی                                                                                   همسر شهید مبلغ 350000 تومان نقدا پرداخت نمودند                                                 دختر شهید تاج آبادی نیز مبلغ 400000 تومان نقدا پرداخت کرده اند

/ 0 نظر / 20 بازدید