برنامه جلسه این هفته هیئت

هیئت روز پنج شنبه هفتم مهرماه 1390 (شب جمعه ) ساعت 20 در منزل شادروان مرحوم مغفور حاج عبدالحسین ریوندی (پدر مداح و ذاکر محترم اهل بیت حسن آقای ریوندی ) جلسه دارد ، که شامل قرائت قرآن و دعای پر فیض کمیل خواهد بود . از عموم هموطنان عزیز و ریوندی های محترم تقاضا می شود در این جلسه شرکت فرمایند .

آدرس :

بزرگراه رسالت ، تقاطع شهید باقری ، کوچه شاهد

/ 0 نظر / 6 بازدید