جلسه این هفته هیئت عاشقان و عزاداران حسینی

جلسه این هفته هیئت عاشقان و عزاداران حسینی ریوندی ها در روز پنج شنبه 25/03/91 ساعت 30/20 در منزل برادر ارجمند جناب جاج اکبر ریوندی (حاج صفرعلی )  برگزار می گردد . 

آدرس : شمیران نو  خیابان شهید حسین ریوندی (شقایق) خیابان بیستم

 

حضور برادران و خواهران گرامی مایه خرسندی و مزید امتنان خواهد بود .

/ 0 نظر / 8 بازدید